Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Asikkalan Rismalahden kehittämissuunnitelma herätti keskustelua

Tiedote 12.12.2017

Metsähallitus ja Asikkalan kunta järjestivät 7.12. Asikkalassa yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin Asikkalan Rismalahden ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusluonnosta.

”Luonnos herätti selvästi huolta Rismalahden tulevaisuudesta”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jani Viisanen sanoo.

Viisanen kuitenkin muistuttaa, että luonnosvaiheen tarkoitus onkin nimenomaan palautteen kerääminen ja erilaisten vaihtoehtojen tarkasteleminen. Kaavaluonnos on nähtävillä 14. joulukuuta asti, jonka jälkeen alkaa kaavaehdotuksen työstäminen saatu palaute huomioiden.

Rismalahti on noussut esille Metsähallituksen omissa kartoituksissa ja on ollut julkisesti tarjolla liiketoimintapaikkana pitkään. Kiuasniemi Oy on kiinnostunut alueesta ja tehnyt sen ostamisesta esisopimuksen. Alueen nykyinen kaava ei sovi yhteen Kiuasniemen liiketoiminta-ajatuksen kanssa ja siksi on käynnistetty kaavamuutostyö. Tämä on hyvin yleinen toimintatapa, koska on vaikea muodostaa etukäteen sellaisia kaavoja, jotka sopisivat siltään erilaisten liiketoimien harjoittamiseen.

Metsähallituksen rooli on tarjota edellytyksiä ja luoda mahdollisuuksia. Yhtenä strategisena ajatuksenamme on lisätä maakuntien elinvoimaa. Päijät-Hämeessä matkailu on määritetty yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden toimialoista ja sen kehittämiseen halutaan satsata. Metsähallitus on tällaisessa työssä mielellään mukana.

Kiuasniemi Oy:llä on satamatoimintaa jo muualla Päijät-Hämeessä ja siten alan tuntemusta ja kokemusta. Metsähallitus ei lähde itse mukaan Kiuasniemen liiketoimintaan, vaan tarjoaa yrittäjälle liiketoimintamahdollisuuden.

Rismalahden kaavaluonnosta on tehty tiiviissä yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa ja kunta on suhtautunut työhön positiivisesti.

Yleisötilaisuudessa huolta nostivat erityisesti alueen tiestön kestävyys ja venepaikkojen säilyminen vanhoilla asiakkailla. Molemmat ovat asioita, joita tarkastellaan parhaillaan ja joihin etsitään ratkaisuja.
Yleisötilaisuudessa kyseltiin myös mitä yleisesti hyödynnettäviä palveluita alueelle tulee. Kaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu mm. luontopolku, uimaranta, laavu ja nuotiopaikka, näköalatorni sekä pysäköintialueet. ”Toteutuessaan nämä kaikki olisivat käytettävissä jokamiehenoikeudella”, Viisanen kertoo.

Myös Partiolaisten vuokra kiinnosti yleisöä. Vuokran korotus ei liity kaavamuutokseen eikä Metsähallituksen tarkoituksena ole millään muotoa ajaa Partiolaisia pois Rismalahdelta. Partiolaisten 25 vuotta vanha vuokrasopimus päättyi viime vuonna, jolloin vuokra tarkistettiin nykykäytännön mukaiseksi. Metsähallitus saa lain mukaan luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta, kuten tontteja, vain käyvästä hinnasta tai vastikkeesta. Yksittäisten tonttien osalta hinnoittelu perustuu kyseisen kohteen ominaisuuksiin ja hintojen tulee olla vertailukelpoisia kyseisellä alueella vastaavien tonttien hintojen kanssa. Metsähallitus luovuttaa tontteja vuokraamalla, jolloin vuokra määritetään käyvän hinnan pohjalta.

Luovutuslain mukaan käyvästä hinnasta voidaan poiketa vain erityisen painavasta syystä. Säännös on tarkoitettu poikkeukseksi ja sen soveltamisen kynnys on korkea. Metsähallitus ei voi päätöksillään antaa valtion tukea tai avustusta luovutuksensaajille tai vuokraajille käypää hintaa alemmalla vastikkeella.

Lisätiedot:
Kaavoitusinsinööri Jani Viisanen
Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 357 7209