Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Asikkalan Rismalahden ranta-asemakaavaluonnos yleisön nähtävänä

Tiedote 3.12.2017

Metsähallitus hakee Asikkalaan Rismalahden alueelle ranta-asemakaavan laajennusta ja muutosta. Laajennuksella ja muutoksella on tarkoitus edistää alueen virkistyskäytön, satamapalveluiden sekä majoitus- ja matkailupalveluiden kehittämistä.

Rismalahti sijaitsee upealla paikalla Asikkalan kunnan Salonsaaren pohjoisosassa Päijänteen rannalla 30 kilometriä Lahdesta pohjoiseen. Kaava-alueen pinta-ala on 56 hehtaaria. Rismalahdelta on Asikkalan kuntakeskukseen Vääksyyn matkaa maateitse noin 12 km ja vesitse noin 6 km.

”Kaunis luonto ja rauhallisuus ovat alueen valtteja, jotka haluamme ehdottomasti säilyttää”, kertoo Metsähallituksen kaavoitusinööri Jani Viisanen.

Kaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu mm. luontopolku, uimaranta, laavu ja nuotiopaikka, näköalatorni sekä pysäköintialueet. ”Toteutuessaan nämä kaikki olisivat käytettävissä jokamiehenoikeudella”, Viisanen jatkaa.

Luonnoksessa on esitetty myös kaksi rakennuskorttelia. Pienemmässä korttelissa on rakennusoikeutta 800 kerrosneliömetriä, joka voisi tarkoittaa esimerkiksi neljää yksitasoista lomarakennusta talousrakennuksineen. Metsähallituksella on tästä korttelista esisopimus Kiuasniemi Oy:n kanssa.

”Kiuasniemi haluaa toimia yhteistyössä paikallisten kanssa ja osana muuta Salonsaari-yhteisöä”, Viisanen selvittää.

Rismalahden luonnon satamassa on tällä hetkellä noin 30 venepaikkaa, joita on vuokrattu yrittäjävetoisesti. ”Nyt satamaa on tarkoitus siistiä ja lisätä venepaikkojen määrää maltillisesti”, Viisanen kertoo. Tällöin satamaa voitaisiin käyttää entistä enemmän Rismalahteen saapumiseen ja siten vähentää alueelle vievien teiden käyttöpainetta. Kiuasniemellä ja Metsähallituksella on esisopimus myös Rismalahden sataman kehittämisestä.

Suuremman rakennuskorttelin rakennusoikeus on kaavaluonnoksessa 3000 kerrosneliömetriä. Tämä kortteli on varattu alueen matkailupalveluiden tulevaan kehittämiseen sen jälkeen kun pienempi kortteli on toteutettu.

”Teemme kaavaa osallistaen. Olemme tavanneet sidosryhmiä kahden kesken ja torstaina 7.12. järjestämme Asikkalan kunnan kanssa yleisötilaisuuden, johon toivomme runsasta osanottoa ja vilkasta keskustelua”, Viisanen sanoo. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja lausuntojen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka esitellään osallisille.

Rismalahti tarjoaa erinomaiset luonnonolosuhteet Päijänteen virkistyskäytön ja matkailun kehittämiseen. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa kaava-alue on osoitettu virkistysalueeksi ja laajemmin matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi. Maakuntakaavan merkintä mahdollistaa alueen kehittämisen erityisesti matkailun, matkailuelinkeinon ja vapaa-ajan asumisen sekä ulkoilun, virkistyskäytön ja luontoympäristön kestävän hyödyntämisen tarpeisiin.

Asikkalan Rismalahden ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos on nähtävillä kunnan verkkosivustolla ja teknisten palveluiden tiloissa Asikkalantie 21, Vääksy 14.12.2017 saakka.

Lisätiedot:
Kaavoitusinsinööri Jani Viisanen
Metsähallitus Kiinteistökehitys
puh. 040 357 7209
jani.viisanen@metsa.fi

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin