Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Itä-Rukan kaavoituksen myötä Rukalle toinen kävelykylä

Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Itä-Rukan kaavoituksen käynnistämisestä. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on nykyisen asuntovaunualueen muuttaminen majoitus- ja liikerakennusten alueeksi sekä kaavan muuttaminen Saaruan huipulla ja Maston pysäköintialueella. Sopimus liittyy Itäkylän kasvualueen kytkemiseen gondolilla Rukan kylään sekä koko matkailualueen palvelutarjonnan kasvattamiseen.

Itä-Rukalle halutaan matkailua palvelevaan master planiin perustuva asemakaava, jossa osoitetaan riittävät ja markkinoita vastaavat rakentamisen alueet. Johtaja Tuomas Hallenberg Metsähallituksen Laatumaasta kertoo, että Länsi-Rukalla osattiin aikanaan ottaa hyvin huomioon myös esimerkiksi palveluiden, kulkemisen ja pysäköinnin vaatimukset. Nyt halutaan edetä Itä-Rukalla samalla tavalla kokonaisuus huomioiden. Rakennusoikeutta alueelle tulee 20 000 - 30 000 kerrosneliömetriä, petipaikkoina noin 1 500. Tunturin länsipuolella eli Rukan kylän ytimessä petejä on noin 2 500.

Metsähallituksen pääjohtajan Pentti Hyttisen mukaan hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten Metsähallitus voi monipuolisesti ja vastuullisesti edistää maakuntien elinvoimaisuutta - tässä tapauksessa matkailuelinkeinoa kehittämällä. - ”Haluamme tässä hankkeessa myös nostaa esille puurakentamisen mahdollisuudet, mikä alueen merkittävät metsävarat ja puuteollisuuden huomioon ottaen olisi hyvin luontevaa.”

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen uskoo, että gondoli toteutuessaan antaa Rukalle kasvusysäyksen. Hankkeen kustannukset ovat noin 4 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus - 2 miljoonaa euroa - on tarkoitus kattaa Metsähallituksen Laatumaalta tulevilla maankäyttömaksuilla. Rinneyrittäjä laittaa hankkeeseen 1 miljoonan ja saman verran haetaan valtion kehyksestä ja EAKR-perusteisesti EU:sta. Avustuksen saaminen on hankkeen toteuttamisen edellytys. Jouko Manninen arvelee, että rahoituspäätös saadaan tammikuussa 2017. Asemakaavan muutos hyväksytään todennäköisesti vuoden 2018 aikana. Investointi on Rukan kehittymisen kannalta erittäin tärkeä.

Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho uskoo Rukan vahvaan kasvuun. - ”Kotimaan markkinalla Ruka on hiihtokeskusten ykkönen ja nyt haluamme kasvaa myös kansainvälisellä markkinalla. Gondolin mahdollistama Itäkylä vastaa juuri tähän kysyntään. Sinne syntyy uusi kävelykylä. Käynnistämme gondolin jälkeen jätti-investoinnit myös rinnealueella.” Tuomas Hallenberg jatkaa: ”Olemme alkaneet saada kyselyjä yrityksiltä Rukan rakentamismahdollisuuksista. Pidän sitä hyvänä merkkinä. Panostuksemme Rukalla on Metsähallitukselle merkittävä asia.”

Lisätiedot:
Metsähallitus Laatumaa, johtaja Tuomas Hallenberg,
p.040-528 6069, sähköposti tuomas.hallenberg@metsa.fi
Kuusamon kaupunki, kaupunginjohtaja Jouko Manninen,
p. 044-505 4639, sähköposti jouko.manninen@kuusamo.fi
Kuusamon kaupunki, yhdyskuntajohtaja Mika Mankinen,
p. 0400-012876, sähköposti mika.mankinen@kuusamo.fi
Rukakeskus Oy, toimitusjohtaja Ville Aho,
p. 0400-895987, sähköposti ville.aho@ruka.fi

Liitteet:
Kartta 1
Kartta 2

 

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin