Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Kuopion kaupunki ja Metsähallitus neuvotteluratkaisuun Pienestä Neulamäestä

Kuopion kaupungin ja Metsähallituksen välille on syntynyt neuvottelutulos noin 76 ha:n alueen kaupasta Pienessä Neulamäessä. Kauppahinta on 1,753 miljoonaa.

Pienen Neulamäen alue on aikaisemmin ollut puolustusvoimien käytössä. Viime syksynä voimaan tulleessa Pienen Neulamäen osayleiskaavassa alue on pääosin osoitettu työpaikka-alueiksi. Alueen eteläosan Metsähallitus on myynyt kaupungille 2008 ja se on asemakaavoitettu. Sen tonteista on jo rakennettu merkittävä osa yritysten toimitiloiksi. Alueella on nyt noin 300 työpaikkaa.

Nyt tehtävässä kaupassa yleiskaavan työpaikka-alueita on noin 35 ha, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin asemakaavoitetulla alueella Pienessä Neulamäessä. Kauppa mahdollistaa yritystonttien asemakaavoittamisen vastaamaan useiden vuosien tarvetta. Tällä olisi erityistä merkitystä Finnpulpin tehdashankkeen toteutuessa Sorsasalossa. Finnpulpin yrityselämää vireyttävä vaikutus lisäisi myös pienempien yritystonttien kysyntää.

Kauppaan kuuluu myös virkistysalueiksi kaavoitettuja ranta-alueita sekä ulkoilureitiksi tulevaa vanhaa ratapengertä.

Nyt tehtävä kauppa on Kuopion kaupungin ja Metsähallituksen vuonna 2008 allekirjoitetun aiesopimuksen linjausten mukainen. Aiesopimuksen tavoitteena on yhteistoimin saada Pienen Neulamäen alue yhdyskuntarakentamisen piiriin.

Huomattava osa Pienestä Neulamäestä jää edelleen Metsähallituksen omistukseen. Näillä alueilla yleiskaavaa lähdetään toteuttamaan Metsähallituksen toimesta louhimalla kallioalueita kiviainesmarkkinoille. Louhinta tehdään kaupungin tekemän asemakaavaa ennakoivan suunnitelman mukaisesti. Ratkaisu helpottaa aikanaan yleiskaavan mukaisten alueiden jalostamista yritystonteiksi.

Kauppaa käsitellään kaupunkirakennelautakunnan seuraavassa kokouksessa 3. toukokuuta. Päätösvalta on kaupunginhallituksella.

Lisätiedot
Kaupasta:
Kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 532 55 52 tauno.kandelin@metsa.fi
Maankäyttöinsinööri Heikki Hatakka, Kuopion kaupunki, 044 718 55 09 heikki.hatakka@kuopio.fi

Pienen Neulamäen yritysalueista:
Vt. elinkeinojohtaja Unto Juutinen, Kuopion kaupunki, 044 718 20 84 unto.juutinen@kuopio.fi

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin