Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Luostolla alkaa varasto- ja huoltoalueen kaavoitus

Luosto varastoalueMetsähallitus ja Sodankylän kunta ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen Luoston matkailukeskuksessa sijaitsevasta määräalasta ja kahdesta paikoitusalueesta. Myytyjen määräalojen pinta-ala on yhteensä noin 30 hehtaaria ja kauppahinta 42 000 euroa.

Määräalat sijoittuvat Luoston osayleiskaava-alueelle sekä asemakaava-alueelle. Isomman alueen keskelle jää Metsähallituksen omistukseen 7000 neliön tontti, jolla sijaitsee kansallispuiston huoltotukikohta.

Alueet on osoitettu Luoston osayleiskaavassa pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi, energiahuollon alueeksi, virkistysalueeksi sekä Luoston asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi.

”Haluamme olla mukana Luoston alueen kehittämisessä. Kaupan ja kaavoittamisen myötä alueelle saadaan jo pitkään kaivattua varastoaluetta esim. polttopuilla ja latukoneille”, Metsähallituksen myyntineuvottelija Ulla-Maija Kaltiokumpu sanoo.

”Tämä on Sodankylän kunnalle tärkeä kauppa. Saimme raakamaata, jota pääsemme nyt kaavoittamaan yleiskaavan mukaisesti”, Sodankylän kunnan maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen sanoo.

”Kaavoittaminen on Luoston aluekokonaisuuden kannalta merkittävä, sillä siellä ei ole tällä hetkellä varastointiin tai huoltorakennuksille kaavoitettua tilaa”, Pesonen jatkaa. ”Tämä voi houkutella erilaisia huolto- ja ohjelmapalveluyrityksiä investoimaan alueelle”.

Kaavan on tarkoitus olla valmis kesällä 2018 eli parhaimmillaan tontit voisivat olla luovutettavissa vuoden 2018 loppusyksyllä.

Pesonen kertoo, että Luoston strategia tullaan päivittämään ja siinä visioidaan uusia kehityspolkuja. Yksi polku on luonnonvalo-teema ja sen ympärille rakentuva matkailu. ”Kunta on jo uusinut alueen latuvalaisimet niin, että niitä voidaan himmentää. Tällä tuetaan revontulimatkailua. Sama tekniikka on tarkoitus rakentaa myös katuosuuksille”, Pesonen kertoo.

Lisätiedot
Metsähallitus Kiinteistökehitys, myyntineuvottelija Ulla-Maija Kaltiokumpu, 040 510 3194
Metsähallitus Kiinteistökehitys, myyntipäällikkö Kari Männistö, 0400 180 063
Sodankylän kunta, maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen, 040 769 5950

Metsähallitus Kiinteistökehitys vastaa kaikesta valtion maa- ja vesialueiden kaupasta ja vuokraamisesta. Sen tehtävänä on tuottaa alueista lisäarvoa mm. kaavoittamalla tontteja asuntorakentamiseen sekä matkailun ja teollisuuden tarpeisiin. Kiinteistökehitys etsii myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia valtion mailta ja vesiltä.

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin