Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Sääksjärven ranta-asemakaavoitus käynnistyi

Metsähallitus maanomistajana ja Nurmijärven kunta valmistelevat noin 33 hehtaarin alueen kaavaluonnosta yleisötilaisuuden palautteen ja maakuntakaavan pohjalta. Sääksjärven eteläpuolen virkistyskäyttäjät ja loma-asukkaat pääsevät alkuvuonna lausumaan mielipiteensä. Kaavoituksen tarkoituksena on parantaa virkistyskäytön mahdollisuuksia ja turvata nykyiset lomarakennuspaikat.

Kunnan yleiskaavapäällikkö Anita Pihala kertoo, että kaavaluonnos on tarkoitus esitellä yleisötilaisuudessa helmi-maaliskuussa 2016 ja kaavaluonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteitä sen ollessa nähtävillä. Kaava-alue koostuu Metsähallituksen hallinnoimasta 21 vuokratontista ja niiden lähialueista. Yksi tonteista on matkailupalvelujen käytössä, muut pääosin yksityisessä lomakäytössä. Sääksjärven eteläpuolisen alueen kaavoituksella halutaan edistää maakuntakaavan tavoitteiden toteutumista osoittamalla ranta-asemakaavassa yleiseen virkistymiseen sopivia alueita. Retkeilyreitin osoittaminen on yksi tärkeimpiä ratkaistavia asiakokonaisuuksia. Lisäksi halutaan turvata nykyiset lomarakennuspaikat.

Sääksjärveä voi hyvällä syyllä luonnehtia yhdeksi Etelä-Suomen helmistä. Kaavoitusinsinööri Jani Viisanen Metsähallituksen Laatumaasta kertoo, että tontteja on alettu vuokrata jo 1940-luvun puolivälissä. Ihmisiä laajasti kuulemalla tavoitellaan kaikkia osapuolia palvelevaa ratkaisua. Tämä työ alkoi marraskuussa 2015 järjestetyllä yleisötilaisuudella, jossa osallistujat pohtivat pienryhmissä vesihuoltoa, tonttikokoa ja virkistysasioita.

http://www.nurmijarvi.fi/saaksjarvi

Lisätiedot:
- Kaavoitusinsinööri Jani Viisanen, Metsähallitus Laatumaa, jani.viisanen(at)metsa.fi, p. 040 357 7209
- Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, Nurmijärven kunta, anita.pihala(at)nurmijarvi.fi, p. 040 317 2045

Metsähallitus hoitaa ja hallinnoi valtion omistamaa maa- ja vesialuetta ja vaalii luontoarvoja suojelu- ja monikäyttömetsissä. Metsähallitus toimittaa puuta teollisuuden käyttöön vuosittain noin 350 miljoonan euron arvosta ja työllistää tuhansia ihmisiä.

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin