Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Ostaminen on mutkatonta ja helppoa

Kohteita voidaan myydä ennalta määritetyllä hinnalla tai tarjousmenettelyllä. Lataa tarjouslomake (PDF). Kirjalliset, suljetut tarjoukset pyydetään lähettämään määräpäivään mennessä kohteen tiedoissa mainittuun osoitteeseen. Tarjouksen voi lähettää myös faksilla tai sähköpostilla. Tarjouskohteissa myyjällä on oikeus hylätä myös korkein tarjous.

Kohdetietojen yhteydessä annetut puustotiedot ovat suuntaa antavia ja perustuvat myyjän olemassa olevaan metsävaratietoon. Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Ostaja sitoutuu allekirjoittamaan kaupan viipymättä erikseen sovittavalla aikataululla tarjouksen tultua hyväksytyksi. Kauppa on Metsähallituksen puolesta hyväksytty vasta sitten, kun valtakirjan antaja on siitä päättänyt ja antanut valtakirjan kaupan allekirjoitukseen.

Kauppakirja

Myyjä vastaa kauppakirjan laatimisesta ja hankkii tarvittavat todistukset. Myyjä laatii hyvissä ajoin ennen sovittua kaupantekopäivää kauppakirjaluonnoksen karttoineen ja lähettää tämän ostajalle tutustuttavaksi. Kauppakirjan allekirjoittavat samanaikaisesti sekä myyjä että ostaja tai valtakirjalla heidän asiamiehensä. Läsnä on lisäksi julkinen kaupanvahvistaja, joka vahvistaa kaupan allekirjoitustilaisuudessa.

Metsätilakauppaan liittyvät yleiset myyntiehdot ja kulut

Ostajalle kaupasta tulevat muut kustannukset:
- kaupanvahvistajan palkkio, 120 €
- varainsiirtovero, 4% kauppahinnasta
- lainhuudon lunastus, 111 €
- määräalojen osalta lohkomisen ja mahdolliset rajankäynnin kulut (linkit maanmittauslaitoksen sivuille)

Määräaloihin ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin

Kaupan jälkeen

Kaupan teon jälkeen vuorossa ovat varainsiirtoveron maksaminen ja lainhuudon hakeminen. Näistä annetaan ostajalle tietoa kaupanteon yhteydessä.
Varainsiirtovero on 4% kauppahinnasta ja se on ostajan oma-aloitteisesti maksettava ennen lainhuudon hakemista. (Lisätietoja www.vero.fi) Ostajan on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa kaupan allekirjoituksesta. Lainhuutoa hetaan siltä Maanmittauslaitokselta. Kun haetaan lainhuutoa erottamattomalle määräalalle käynnistää lainhuudon myöntäminen kiinteistön muodostamisen eli lohkomisen, erillistä hakemusta lohkomiseen ei tarvita.

 

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin