Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

TEE TURVALLINEN SIJOITUS - OSTA METSÄÄ

Suomalainen metsä on varma ja kestävä sijoitus. Suomessa on pitkät metsän kestävän hyödyntämisen perinteet. Puut kasvavat taloudellisista suhdanteista riippumatta.
Metsähallitus on luotettava kumppani. Olemme tehneet vuosikymmenien ajan satoja metsätilakauppoja vuodessa.

Avaa koko teksti Avaa koko teksti

 

 

Miten metsäsijoitus tuottaa

Metsää

Puuston kasvusta suurin taloudellinen tuotto

Metsätilan puuntuotoskyky riippuu sen sijainnista ja laadusta. Etelä-Suomessa on pitempi kasvukausi ja keskimäärin rehevämmät maapohjat ja siksi suurempi vuotuinen kasvu. Vastaavasti kauppahinnat ovat etelässä paljon korkeammat kuin pohjoisessa. Lisäksi jokainen tila on omanlaisensa, riippuen aiemmasta käytöstä ja hoitohistoriasta. Metsähallituksen myynnissä olevat metsätilat ovat olleet järjestelmällisen metsänhoidon piirissä ja niistä on olemassa hyvät tiedot metsäsuunnittelun pohjaksi.

Tuotto-odotus ja -ennuste

Yksityismetsätalouden pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on tutkimusten mukaan ollut obligaatioiden luokkaa. Suomessa ei kuitenkaan käytetä läheskään kaikkia hakkuumahdollisuuksia hyödyksi. Aktiivisesti metsätaloutta harjoittamalla saadaan metsään sijoitetulle pääomalle parempi tuotto. Jokainen metsänomistaja suunnittelee metsänkäytön strategiansa itse. Haluaako mahdollisimman suuret ja säännölliset hakkuutulot vai kasvatteleeko ”pankkia” ja tyytyy pienempään tuottoprosenttiin. Metsäsijoituksen tuottoprosentti voidaan laskea yksinkertaisimmillaan siten, että arvioitu keskimääräinen vuotuinen nettotuotto jaetaan hankintakustannuksilla ja kerrotaan sadalla. Nettotuotto saadaan, kun bruttokantorahatuloista vähennetään puuntuotannon kokonaiskustannukset. Hankintakustannus muodostuu hankintahinnasta ja muista hankintaan liittyvistä kustannuksista.

Keskimääräinen vuotuinen nettotuotto
_______________________________     x 100
Hankintakustannukset

Esim.
120 €/ha/v
_________   x 100   = 4,8%
2 500 €/ha

Metsäsijoituksen tuotto ei siis riipu pelkästään metsän kyvystä tuottaa puuta, vaan puuntuotantokyvyn suhteesta kauppahintaan. Vuotuinen tuotto voi vaihdella paljonkin kantohintojen muutoksista johtuen eikä se kerro paljoakaan pitemmän aikavälin tuotosta.

Metsänomistaja viime kädessä vaikuttaa valinnoillaan eniten metsän taloudelliseen tuottoon.

Pitkäaikainen sijoitus

Metsätilojen kauppahinnat ovat olleet pitkällä aikavälillä tasaisesti nousussa. Metsä säilyttää arvonsa hyvin. Uusiutuvana luonnonvarana puuraaka-aineelle on jatkossakin kysyntää. Kantohintojen muutokset vaikuttavat lyhyellä tähtäimellä eniten metsäinvestoinnin kannattavuuteen. Pitkällä aikavälillä kantohintatrendi on ollut koko ajan nouseva. Puunmyynnit kannattaa ajoittaa niin, että saadaan hyvä hinta. Metsä joustaa kyllä ajoituksissa. Tasaisiin puunmyyntituloihin päästään niillä metsätiloilla, joissa on sopivasti taimikoita, kasvatusmetsiä ja uudistuskypsää metsää. Tähän pyritään metsäsuunnittelulla ja seuraamalla tilalle tehtyä metsäsuunnitelmaa. Metsä on pitkäaikainen sijoitus ja useimmiten se vaihtaa omistajaa perintönä.

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin