Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

RAKENNUKSIA TONTILLE TAI SIIRRETTÄVÄKSI

Metsähallituksella on myytäviä rakennuksia laidasta laitaan: erämökeistä toimistorakennuksiin ja omakotitaloihin. Osa rakennuksista myydään omalle tontille, osa siirrettäväksi. Ennen myyntiä teetämme mm. kuntokartoituksen, selvitämme kohteen suojelustatuksen, sähköistyksen, vesihuollon ja muita asioita kohteesta riippuen. Purettaviksi myytäviin haemme valmiiksi purkuluvan ja määrittelemme, miten esim. jätteet pitää käsitellä. Näin varmistamme, ettei ostajalle tule yllätyksiä kaupanteon jälkeen.

Rakennusten arvot ovat meille tärkeitä

Auvojaervi 0102

Metsähallituksen poismyytävien rakennusten suojeluarvot selvitetään tarkasti ennen myyntipäätöstä. Ennen myyntiin päätymistä tutkitaan kohteen kulttuurihistoriallisia arvoja, selvitetään onko alueella luonnonsuojelullisia arvoja tai kenties muinaismuistokohteita. Tämä tehdään siksi että kämppien myymistä säätää laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta.

Lain mukaan valtio ei saa luovuttaa omaisuutta, jonka merkitys luonnonsuojelun tai kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta on erittäin huomattava. Mikäli kohteessa arvellaan olevan kyseisiä arvoja, on kohteista pyydettävä kulttuurihistoriallisten ja luonnonarvojen kohdalla lausunto ympäristöministeriöstä ja muinaismuistokohteiden osalta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ministeriöt pyytävät asiantuntijalausunnon museovirastolta. Lausuntopyyntöä varten kohteista tutkitaan mm. suojelutiedot, historia ja alkuperäisyysaste. Esimerkiksi savottakämpissä huomion arvoisia asioita ovat savottakäytöstä kertovien esineiden säilyminen, kuten vanhat kamiinat tai varusteiden kuivaustelineet. Merkittävä yksityiskohta on myös keittiön ja miehistöhuoneen välinen ruokaluukku eli elämänluukku.

Selvityksessä kerätyn materiaalin pohjalta ministeriöt tutkivat onko kohteen luovutus mahdollista lain puitteissa ja päättävät tarvitseeko kyseinen kohde mahdollisesti suojelua.
Myyjämme osaavat kertoa lisää myytävistä kohteistamme jotka ovat historiallisesti, kulttuurillisesti tai luonnonsuojelullisilta arvoiltaan merkittäviä.

Löydä itsellesi pala suomalaista rakennushistoriaa, tutustu tarjontaamme ja ota yhteyttä!

X

Tutustu tontin ostajan & vuokraajan tietopakettiin