Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme Lisätietoja

x

Heinävesi, Myllymäki

Alue on yleiskaavassa osoitettu RM-alueeksi. Toteutus edellyttää asemakaavoituksen. Pinta-ala noin 82 ha, alueelle laaditun suunnitelman mukaiset kerrosneliöt 8300 kem + reservialue 2000 kem.

Luovutusehdoista

Hinta ei pidä sisällään kaavoitus- kunnallistekniikka- yms. kustannuksia. Kaavoituksessa tulee noudattaa Metsähallituksen kaavoituksen periaatteita. Luovutuksesta ja sen ehdoista laaditaan erikseen yksityiskohtainen sopimus.

Alueen tila

Myynnissä