Mikkeli, 16, Kalevankangas, Tyrjäntie Kortteli 16

Puuttomien alueiden keskellä on kuusia kasvava kaistale. Maassa on kantoja.

Mikkeli, Kalevankangas, Tyrjäntie

Kesäisessä sekametsässä on maassa karsittuja puita. Etualalla on puuton alue.

Mikkeli, Kalevankangas, Tyrjäntie

Ruohoittunut tie kulkee kuusikon ohi.

Mikkeli, Kalevankangas, Tyrjäntie