Näin Kuusamoon syntyi upeita uusia rantatontteja

Tiesitkö, että valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hoidossa on noin kolmasosa Suomen pinta-alasta? Tästä suurin osa sijoittuu Lappiin ja itäiseen Suomeen. Näille alueille tulee vuosittain myyntiin kolmisenkymmentä uutta rantatonttia. Ensi kesänä valmistuu muun muassa yhdeksän upeaa omarantaista tonttia Kuusamoon Porontimajärven rannalle.

Kuva järven rannasta. Vastarannalla näkyy iso mäki. Ihan rannassa on punaisia hillan lehtiä.

Porontiman ranta-asemakaavan suunnittelu sai alkunsa tavallisena karttatarkasteluna. Alueella on kova kysyntä rantatonteille, joten niille etsittiin sopivaa paikkaa valtion mailta. Lähes puolet valtion alueista on suojelualueita, joita ei kaavoiteta. Metsähallituksen kaavoitusperiaatteiden mukaisesti myöskään rakentamattomille järville ei osoiteta rantarakentamista kaavatarkastelun yhteydessä.

Kuva kädestä, joka pitää karttaa, jolla näkyy kaksi tonttikorttelia.

Porontimajärven rannalla oli jo ennestään kesämökkejä, joten se vaikutti sopivalta paikalta uusille tonteille. Kaavoitustarkasteluun vaikuttuvat myös hyvät tieyhteydet ja alueen sijainti lähellä Kuusamon suosittuja matkailukohteita, Rukaa, Oulangan kansallispuistoa ja Valtavaaran luonnonsuojelualuetta. Halusimme tontteja, joilla viivyttäisiin pitkään ja joiden käyttöaste olisi mahdollisimman suuri. Näin mökkeilyn ilmastokuormaa voisi pienentää.

Lisäksi alueella huomioitiin matkailuelinkeinon tarpeet kaavoittamalla sinne matkailua palvelevat korttelialueet kaupalliseen majoitustoimintaan. Pyrimme näin luomaan mahdollisuuksia yritystoimintaan ja työllistymiseen paikallisesti.

Luonto- ja maisema-arvot huomioitiin kaavoituksessa

Pitkäniemi, johon Porontiman ranta-asemakaava sijoittuu, kuuluu arvokkaisiin maisema-alueisiin. Se tarkoittaa sitä, että alueella toimittaessa suunnittelukynnys on tavallistakin korkeammalla ja luonto on huomioitava erityisen tarkasti kaavoituksessa ja tulevassa rakentamisessa.

Kuva järven rannasta. Vastarannalla näkyy iso mäki. Ihan rannassa on punaisia hillan lehtiä.

Metsähallituksella on valtavasti tietoa lajeista ja arkeologisista kohteista, mutta teetimme niistä alan käytännön mukaisesti kaavaprosessin mukaiset selvitykset ulkopuolisella toimijalla. Selvitysten mukaan alueen arvokkaimpia osia ovat Pitkäniemen pohjoisosan letto- ja lehtoalueet, joilla kasvaa joitakin silmälläpidettäviä kasvilajeja. Niinpä päätimme esittää Pitkäniemen itä- ja pohjoisosia suojeltavaksi niin sanotussa Suomi 100 ohjelmassa, jossa satavuotias Suomi sai lahjaksi yli 8 000 hehtaaria suojelualueita yksityisiltä maanomistajilta, kunnilta ja valtiolta.

Suojeltujen alueiden lisäksi samantyyppistä luontoa jäi myös muualle kaavoitetun alueen ulkopuolelle. Erityisesti alueen korkeimmat kohdat jätettiin kaavoittamatta.

Kaavoituksessa rakentaminen osoitettiin alueelle, jossa se aiheuttaa vähiten haittaa luonto- ja maisema-arvoille. Lisäksi kaavamääräyksissä linjataan, että erikseen osoitetulla osalla tonttia puustoa ja kasvillisuutta on käsiteltävä siten, ettei alueen luonne vaarannu.

Rantamaisema

Kaavaprosessia ohjaa laki

Varsinainen kaavaprosessi eteni tavalliseen tapaan: aloitettiin neuvottelut Kuusamon kaupungin ja viranomaisten kanssa kaavan laatimisen edellytyksistä ja tehtiin esitys kaupungille maanomistajana kaavan käynnistämisestä ja vietiin kaavaprosessi läpi Maankäyttö- ja Rakennuslain kaavoitusprosessin mukaisesti.

Ranta-asemakaavalta vaaditaan väljyyttä eli koko rantaa ei kaavoiteta pitkäksi tonttien rivistöksi, vaan väliin jätetään vapaata, koskematonta rantaa. Kun tämän väljyyden lisäksi huomioitiin Porontimajärven rantojen rakennettavuus ja luontoarvot, alueelle sijoitettiin yhdeksän omarantaista tonttia.

Lopullisesta kaavaversiosta ei tullut valituksia, joten kaava sai lainvoiman kesällä 2019.

Vasta rakennettu mökkitie, jonka pinnasta puuttuu vielä sora.

Tonteille menevät tiet rakennettiin kesällä 2020 kaavan mukaisesti ja niin, että ne sopivat ympäristöön. Kilpailutamme aina tällaiset työt, ja Porontimassakin osa urakoista työllisti paikallisia toimijoita. Lisäksi paikalliset urakoitsijat auttavat mielellään asiakkaitamme mökkien rakentamisessa tonteille.

Kaava-alueen uudet rakennukset on kaavamääräysten mukaan liitettävä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon. Näiden töiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä.

Hinnoittelu perustuu kustannuksiin ja toteutuneisiin kauppoihin

Tonttien sijainti ja laatu ovat merkittävimmät tonttien hintaan vaikuttavat tekijät. Kunnallistekniikka ja teiden rakentaminen muodostavat suuren osan tonttien jalostuskustannuksista, samoin kuin kaavoittamisen ja lohkomisen kulut. Tonttien kokonaishinta muodostuu vastaavien tonttien toteutuneiden kauppojen hintojen ja kulujen perusteella. Meillä on tonttikaupoista ja niiden hinnoista 30 vuoden kokemus, mutta tarvittaessa pyydämme hinnoittelun tueksi vielä ainakin yhden ulkopuolisen arvion tonttien hinnoista.

Toivomme, että saamme Porontimajärven rantatonttien kunnallistekniikan valmiiksi kesällä 2021. Sen jälkeen ilmoitamme tontit myytäviksi ja vuokrattaviksi muun muassa Etuovi.com-sivustolla. Tervetuloa Kuusamoon!

Teksti: Juho Nurmela