Saanajoki – ainutlaatuinen mahdollisuus yritystoiminnalle

Enontekiön Kilpisjärvelle ollaan saamassa ainutlaatuisia tontteja matkailuliiketoimintaan Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan yhteisessä kaavoitushankkeessa. Yritystontteja tulee neljä kappaletta Kilpisjärven kylän pohjoispuolelle, valtatie 21 varrelle, Saanajoen ja Kilpisjärven kainaloon. Metsähallitus on avannut tontinluovutuskilpailun, kilpailuaika on maaliskuusta kesäkuuhun 2024.

Talvinen ilmakuva tunturimaisemasta. Taustalla on Saana tunturi.
Kilpailualue sijaitsee kuvassa oikealla, Valtatie 21:n ja Kilpisjärven rannan välisellä alueella.

– Kilpisjärvellä on ollut kova kysyntä omakotitalotonteille ja matkailutonteille, ja uskon, että matkailutonteille on vielä piilevääkin kysyntää. Kaikki eivät osaa tulla meiltä kysymään kaavoitusmahdollisuutta, jos valmiita tontteja ei ole, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen kertoo. 

– Tontit laitetaan tarjolle kilpailutuksella, jossa voimme arvioida tulevan rakentamisen laatua ja paikallista sopivuutta, Hämäläinen jatkaa. 

– Kilpailun tavoitteena on muodostaa Saanajoen ympärille alueen identiteettiä vahvistava viihtyisä, vetovoimainen ja korkeatasoinen matkailupalveluiden alue, joka tukee Enontekiön kunnan tavoitetta matkailuelinkeinoon liittyvien palveluiden tarjonnan kehittämisestä, Enontekiön kunnanjohtaja Petri Härkönen kertoo. 

– Pyydämme kilpailuun osallistuvilta ehdotuksia tonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia kilpailun kohteena oleville tonteille. Suunnitelma on esitettävä myös visuaalisesti niin, että siitä näkee miltä tontti toimintoineen näyttäisi. Lisäksi ehdotuksissa pitää esittää, miten tontti liittyy ympäristöönsä, Hämäläinen jatkaa. 

Alueen suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä ympäristön huomioivaa laadukasta matkailurakentamista, koska alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läheisyydessä. 

Kaavoitusta on tehty ottaen huomioon matkailun liiketoiminnalliset edellytykset, mutta olemme samalla kuunnelleet herkällä korvalla paikallisten poronhoitajien ja saamelaisalueen muiden asukkaiden näkemyksiä sekä kyläläisiä.

Kaava on ollut aiemmin nähtävillä luonnoksena ja on nyt uudestaan nähtävillä ehdotuksena, joten kaikilla asianosaisilla on mahdollisuus jättää siihen mielipide tai muistutus. Kunta laatii niihin vastineet ja huomioi ne kaavassa tarvittaessa.

Kilpailuun osallistuvat suunnitelmat arvioidaan yhteistyössä Metsähallituksen, kunnan, poronhoitajien, saamelaisten ja kyläläisten kanssa, jotta voimme varmistua siitä, että ne toteuttavat kaikki tälle herkälle luonnolle tarpeelliset edellytykset ja ovat liiketoiminnallisesti järkevä. Kilpisjärveä viedään eteenpäin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Värikkäät revontulet loimuavat taivaalla. Revontulet heijastuvat myös järven kirkkaalla jäällä.
Revontulet leimuavat Mallan takaa. Kuva: Merja Paakkanen.

– Mutta emme hae pelkkiä suunnitelmia, vaan samalla myös niiden toteuttajia. Siksi kilpailun voittajan tai voittajien on sitouduttava kehittämään aluetta yhdessä Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan kanssa, Hämäläinen linjaa. Lisäksi voittaja tai voittajat sitoutuvat noudattamaan Metsähallituksen toimintatapaohjetta vastuullisesta toiminnasta. 

Valittavien suunnittelu- ja toteutusryhmien on varauduttava jatkosuunnittelun aikana sovittelemaan suunnitelmiaan yhteen alueen muiden toteuttajien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Metsähallituksella ja Enontekiön kunnalla on oikeus ohjata ja ehdottaa muutoksia voittaneisiin suunnitelmiin. 

Kilpailun voittajien tulee myös vuokrata tontit kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Saanajoen asemakaava on kuulutettu voimaan, edellyttäen että tontit ovat valmiita rakennettaviksi.  

Kilpailuaikataulu

Kilpailuaika on päättynyt.
Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan elokuun 2024 loppuun mennessä.

Metsähallitus avaa tontinluovutuskilpailun Kilpisjärvellä

Videolla esittelevät tontinluovutuskilpailua alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen Metsähallituksesta ja Enontekiön kunnanjohtaja Petri Härkönen.

Ohita videoupotus –
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Kilpisjärven alueen matkailu on vahvassa kasvussa ja nyt tulee tarjolle ainutlaatuisia tontteja. Näihin kannattaa tarttua!

Saanajoen tontit

Kohdenumero Kortteli Tontin numero Pinta-ala Tyyppi Myyntihinta Tila
20945955 63 2 6 010 m2 matkailupalvelutontti Vapaa
20311628 63 1 6 629 m2 matkailupalvelutontti Vapaa
20804751 62 1 6 115 m2 matkailupalvelutontti Vapaa
21323171 62 2 4 667 m2 matkailupalvelutontti Vapaa

Metsähallitus to arrange a land allocation competition in Kilpisjärvi

In the video, Tanja Hämäläinen, Lead Specialist, Land Use Management from Metsähallitus and Petri Härkönen, Mayor of Enontekiö municipality, present the land allocation competition.

Ohita videoupotus –
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.