Kunnallistekniikka

Metsähallituksen tontit ovat eri tavalla varustettuja. Monille vapaa-ajan tonteista on rakennettu valmiiksi vesi- ja viemärijohdot sekä vedetty sähköjohdot – joiltakin tonteilta ne puuttuvat tai vain osa niistä on rakennettu. Jos palvelut on rakennettu tontin rajalle, niiden liittymismaksut on maksettava tontin vuokrauksen tai ostamisen yhteydessä.

Tontin varusteluista saa lisätietoa myyntineuvottelijoilta sekä alueen sähkö- ja vesilaitoksilta.

Vesi- ja jätevesijärjestelmä

Talousveden voi hankkia loma-asunnolle eri tavoin. Usein se hankitaan liittymällä vesilaitoksen vesijohtoverkkoon tai paikallisen osuuskunnan vesijohtoverkkoon, rakentamalla oma tai usean talouden yhteinen kaivo tai tuomalla talousvesi vakituiselta asunnolta. Pesuvedet voi yleensä ottaa suoraan järvistä tai muista puhtaista vesistä.

Jätevedet on käsiteltävä asianmukaisesti. Vähäiset pesuvesimäärät voidaan johtaa hallitusti maaperään ilman erillistä käsittelyä kiinteistöillä, joissa ei ole vesikäymälää ja pesuveden käyttö on vähäistä – esimerkiksi kantovedellisissä kesämökeissä ja pihasaunoissa. Niissä on huolehdittava erityisesti myös siitä, että huussi on kunnossa.

Jätevesimäärä ei ole vähäinen, jos kiinteistöllä on käytössä vesikäymälä, paineellinen lämminvesivaraaja, suihku, kylpyamme tai painevettä käyttävä, sähköllä toimiva laite, kuten pyykin- tai astianpesukone tai vastaava. Jos tällaisia laitteita otetaan käyttöön, myös jätevesijärjestelmä pitää päivittää.

Jätehuolto

Kaikkien asuinkiinteistöjen – myös vapaa-ajan kiinteistöjen – on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Esimerkiksi jätteiden vähäinen määrä ei ole peruste olla liittymättä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, eikä jätteitä voi kuljettaa vakinaisen asuinpaikan jäteastiaan. Jätehuolto on mahdollista järjestää myös useamman kiinteistön yhteisellä keräyspisteellä.

Myös jätevesijärjestelmien lietteiden käsittelystä tulee huolehtia oikein – yleensä lietteiden poiskuljetuksen järjestää jätelain mukaisesti rekisteröity yritys. Esimerkiksi käymäläjätteiden hautaaminen maahan tai puutarhajätteiden vieminen luontoon on kiellettyä. Sen sijaan ne suositellaan kompostoitaviksi, mutta kompostikaan ei saa muistuttaa tunkiota eikä avokompostissa saa kompostoida elintarvikejätteitä.

Jätteiden pienpoltto ulkona tai tulisijoissa ei ole suositeltavaa, koska alhaisissa lämpötiloissa polttoprosessi on tehoton ja aiheuttaa suuria haitta-ainepäästöjä. Biohajoavaa pakkausjätettä ja paperia voi kuitenkin käyttää normaalisti sytykkeenä.

Kesämökin jätehuollon ekologisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Kierrättämällä, uusiokäyttämällä ja kompostoimalla voi vähentää jätteen määrä. Ylipäänsä syntyvän jätteen määrää voi vähentää suunnittelemalla mökin ruoka- ja käyttötavaraostokset huolellisesti.

Lämmitys

Maalämpö on nostanut lämmitystapana suosiotaan omakotitaloissa, ja se on vaihtoehto myös mökeissä ja muissa vapaa-ajan asunnoissa. Maalämmön asentaminen vaatii rakennus- tai toimenpideluvan kunnasta. Tontin vuokralaisen pitää hakea myös maanomistajan lupaa keruuputkiston sijoittamiseen tontille, ja vesistöön sijoitettava putkisto edellyttää vesialueen omistajan luvan ja vesilain mukaisen luvan Aluehallintovirastolta.

Metsähallitus suhtautuu vesialueelleen haettavaan lupaan pääsääntöisesti myönteisesti – kunhan on ensin selvitetty, ettei putkistosta ole haittaa vesistön muille käyttäjille eikä se sijoitu apajapaikalle. Kun kaikki luvat ovat kunnossa, Metsähallitus tekee käyttöoikeussopimuksen putkiston sijoittamisesta ja perii sopimuksesta pienehkön kertakorvauksen.

Sähkö

Useimmille Metsähallituksen tonteille on saatavilla sähköt. Ostajan tai vuokraajan kannattaakin selvittää, saako tontille sähköt ja mitä ne maksavat. Tontin tilanteesta voi kysellä myyntineuvottelijalta, ja tarkemmat hintatiedot saa sähkö- ja jakeluyhtiöiltä. Mökkeilystä voi kuitenkin nauttia myös sähköttömästi – esimerkiksi erätonteille rakennetaan mökkejä, joihin ei tule sähköjä. Tällaiset mökit ovat yleensä sellaisessa paikassa, että niillä ei käydä talvella.

Vaikka mökillä ei olisi sähköliittymää, mökkeilijän on mahdollista saada sähköistyksen tuomia mukavuuksia helposti ja edullisesti: apuna voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelit, invertteri ja varavoimana olevan aggregaatti. Järjestelmän koko riippuu käytettävien laitteiden määrästä, ja sitä voi laajentaa tarpeen mukaan myöhemmin. Pienellä, 100 watin mökkipaneelilla ja akulla mökille saa LED-valaistuksen sekä muita vähän kuluttavia laitteita. Isommilla, 500–1500 watin järjestelmillä voi käyttää enemmän sähköä kuluttavia laitteita, kuten jääkaappia ja kahvinkeitintä.