Tontin ostamisen askeleet

Moni suomalainen haaveilee omasta mökistä tai omakotitalosta veden äärellä tai tunturin kupeessa. Haaveen toteuttaminen alkaa kiinteistön eli tontin hankkimisesta.

Meillä on myynnissä yli 800 tonttia – sopivan tontin löytämiseksi on tärkeää perehtyä erilaisiin tontteihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tontin valitsemisen jälkeen ostaja allekirjoittaa kauppakirjan, maksaa varainsiirtoveron ja hakee lainhuutoa.

Me emme vaadi rakentamista myymällemme tontille, eivätkä kunnat ole antaneet rakentamiskehotusta lomakäyttöön tarkoitetuille tonteille. Näin ollen tontin voi ostaa, vaikkei rakentaminen olisi vielä ajankohtaista tai mahdollista.

Tonttiin tutustuminen

Tonttikaupoissa alkuun pääsee tutustumalla hakukoneen avulla myynnissä oleviin kohteisiin. Hakukoneesta löytyy kunkin kohteen perustiedot sekä tietoa esimerkiksi alueen kaavoituksesta ja liikenneyhteyksistä. Myyntineuvottelijamme antavat kohteista lisätietoa ja vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Tontin valinnassa on tärkeää ottaa huomioon tontin tarkoitus, sillä eri tonttityypit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia. Tontin valinnassa on hyvä huomioida alueen kaavoitustilanne ja sen asettamat raamit rakentamiselle. Tonttimme ovat varusteluiltaan erilaisia: useimmat tonteista on liitetty vesi- ja jätevesijärjestelmiin sekä sähköverkkoon. Lisäksi lähes kaikilla kohteillamme on pihaan asti vievä tie – tien käyttöön, ylläpitoon ja huoltoon liittyy monia oikeuksia ja velvollisuuksia, joihin kannattaa perehtyä huolellisesti.

Kiinnostavan tonttikohteen voi varata pääsääntöisesti yhdeksi kuukaudeksi ilman maksuja tai velvoitteita. Tällöin voit tutustua paremmin tonttiin myös maastossa, keskustella myyntineuvottelijan kanssa sekä selvittää kunnasta tarkemmin rakentamiseen liittyviä asioita. Varausajan päättymisen jälkeen myyntineuvottelijamme ottaa yhteyttä – jos tontti tuntuu sopivalta, myyntineuvottelija tekee kauppakirjan ja hoitaa tarvittavat paperityöt yleensä viikon tai kahden sisällä ostopäätöksestä.

Lue lisää:

Kauppakirjan allekirjoittaminen

Myyntineuvottelijamme laativat hyvissä ajoin ennen sovittua kaupantekopäivää kauppakirjaluonnoksen, joka lähetetään tontin ostajalle tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Samalla toimitetaan myös muut tonttiin liittyvät oleelliset asiakirjat, kuten rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus ja kartta.

Myyntineuvottelijamme käyvät yhdessä ostajan kanssa kauppakirjan läpi ennen allekirjoittamista. Kauppakirja allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jossa läsnä on myös kaupanvahvistaja. Kaupantekotilaisuus voidaan järjestää joustavasti myös eri paikassa kuin missä ostettava tontti sijaitsee.

Kauppakirja on mahdollista allekirjoittaa myös sähköisesti. Myyntineuvottelijame valmistelevat kauppakirjan valmiiksi järjestelmään, jossa voit tutustua asiakirjaan ja kommentoida sitä ennen allekirjoittamista. Sähköisessä allekirjoittamisessa ei tarvita kaupanvahvistajaa, mutta tontin ostaja maksaa toimituksesta asiointimaksun. 

Lue lisää:

Tonttikaupan vahvistaminen

Tontin ostaja maksaa tontin luovutuksesta varainsiirtoveron, joka on kiinteistökaupassa neljä prosenttia kauppahinnasta. Vero pitää maksaa oma-aloitteisesti ennen lainhuudon hakemista, ja se maksetaan verottajan vahvistamalla varainsiirtoveron tilisiirtolomakkeella ostajan kotikunnan veronkantoyksikön tilille. Lisätietoja varainsiirtoveron maksamisesta saa myyntineuvottelijoilta sekä verottajalta.

Kun kauppakirja on allekirjoitettu ja varainsiirtovero maksettu, tontin ostajan on haettava kuuden kuukauden sisällä lainhuutoa. Lainhuutotodistuksella osoitetaan tontin omistusoikeus. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta.

Tontin ostaja saa hakemuslomakkeen ja lainhuuto-ohjeet kaupantekotilaisuudessa, ja lainhuudon voi laittaa vireille myös kaupanvahvistajan avulla. Lainhuudatusasioiden käsittelystä peritään hakemusmaksu. Varainsiirtoveroa korotetaan, jos tontin ostaja ei hae lainhuutoa kuuden kuukauden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lue lisää: