Hotellitonttimme ovat nimensä mukaisesti hotellirakentamiseen määriteltyjä, yleis- tai asemakaavoitettuja tontteja. Ne sijaitsevat pääasiassa matkailukeskuksissa, kuten Saariselällä ja Kittilässä rinnealueiden kupeessa tai matkailukylän ytimessä.

Kaavoitetuilla hotellitonteilla rakentamista ohjaavat kaavamääräykset sekä tontille annettu rakennusoikeus. Tontin rakennusoikeus määrittää, kuinka paljon alueelle saa maksimissaan rakentaa – kaikkea rakennusoikeutta ei kuitenkaan ole pakko käyttää.

Toimintatapamme mukaisesti kaavoitusta on mahdollista muuttaa yrityksen tarpeisiin sopivaksi, ja esimerkiksi pienempiä, kaupalliseen majoitustarkoitukseen olevia tontteja on mahdollisuus yhdistää isommaksi kokonaisuudeksi, hotellitontiksi.