Tontin omistajan tai vuokraajan vastuut ja velvollisuudet

Loma-asunnon tai mökin valmistuttua alkaa mökkielämästä nauttiminen. Mökkeilijän on kuitenkin muistettava vastuunsa ja velvollisuutensa, jotta mökkielämä sujuisi mahdollisimman hyvin niin turvallisuuden kuin ympäristönkin kannalta.

Turvallisuus

Loma-asuntoja koskevat samat turvallisuusmääräykset kuin varsinaisia asuntojakin. Esimerkiksi palovaroitin on rakennuksessa pakollinen. On hyvä huolehtia myös asianmukaisesta alkusammutusvälineistöstä, kuten käsisammuttimesta ja sammutuspeitteestä.

Useimmilla loma-asunnoilla on myös tulisijoja, joiden tulipesien ja hormistojen kuntoa pitää tarkkailla omatoimisesti. Tulisijat on nuohottava loma-asunnoilla ainakin kolmen vuoden välein, mutta nuohoustarpeeseen vaikuttavat myös tulisijan rakenne ja poltettava materiaali: hormit nokeentuvat enemmän roskien tai märän puun polttamisesta. Jos tulisija otetaan käyttöön pitkän tauon jälkeen, on hyvä tarkastuttaa sen kunto ensin nuohoojalla.

Loma-asunnon tarkka sijainti eli osoite ja koordinaattitiedot on syytä selvittää hätätapausten varalta. Kyseiset tiedot ja yleinen hätänumero 112 kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle sekä sisä- että ulkotiloihin, jotta myös mahdolliset eksyneet voivat hälyttää apua. Koordinaattitiedot saa selville Hätäkeskuksen internetsivuilta. Lisäksi puhelimeen kannattaa asentaa 112 Suomi -sovellus.

Mökkitien kunnossapito

Lähes kaikilla Metsähallituksen tonteilla on pihaan asti vievä tie. Yleiset tiet ovat kaikkien vapaassa käytössä, mutta yksityisteiden kunnossapito on tienkäyttäjien vastuulla. Kiinteistön omat tiet sekä sopimus- tai toimitustiet ovat yksityisteitä, joiden säännölliseen käyttöön pitää yleensä olla lupa ja joiden käytöstä ja kunnossapidosta peritään maksu.

Tontin omistajan tai vuokralaisen pitää liittyä tien käytöstä ja kunnossapidosta vastaavaan tiekuntaan tai huolehtia itse muiden käyttäjien kanssa tien ylläpidosta. Yksityistien osakkaiden tiemaksut perustuvat tieyksikköihin, jotka puolestaan perustuvat osakkaan tiestä saamaan hyötyyn: mitä enemmän tietä käyttää, sitä enemmän tieyksiköitä kertyy. Yksityistien vuosikustannukset ovat mökkiläiselle yleensä muutamasta kymmenestä eurosta muutamaan sataseen.

Tienkäyttäjät voivat itse aktiivisuudellaan ja huolellisuudellaan vaikuttaa tien kuntoon, ja jokainen on velvollinen korjaamaan tielle aiheuttamansa rikkoontumisen. Tietä voi kunnostaa helposti esimerkiksi ruohojen ja heinien sekä roudan nostamien kivien poistamisella, maankohoutumien tasoittamisella, tiealueelle ulottuvan vesakon, puuntaimien ja oksien poistamisella, tukkiutuneen tierummun avaamisella tai tien lanaamisella.

Lue lisää:

Ympäristöstä huolehtiminen

Mökkiläisen on syytä pitää huolta tonttinsa ympäristöstä. Mökkiläisen on huolehdittava esimerkiksi asianmukaisesta jätehuollosta ja jätevesien käsittelystä. Jo mökin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa voidaan ottaa huomioon ympäristöystävällisyys, ja jokainen voi mökkiarjessaan tehdä kestävämpiä ja vastuullisempia valintoja. Myös mökkirannasta huolehtiminen on tärkeää eliöstön ja kasvillisuuden kannalta.

Iso osa Metsähallituksen myytävistä ja vuokrattavista tonteista sijaitsee poronhoitoalueella eli Lapin maakunnassa (pois lukien Kemi-Tornion alue) sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien pohjoisosissa – poronhoitoalueella mökkiläisten on siis otettava porot huomioon ja annettava niiden liikkua rauhassa. Pihoille tulevia poroja saa hätistellä pois, mutta muuten niitä ei saa häiritä. Etenkin metsästyskoirien omistajien on tärkeää pitää koira kytkettynä ja opettaa se olemaan välittämättä poroista.

On hyvä muistaa, ettei mökkiläisillä tai asukkailla ole oikeutta saada korvausta porojen aiheuttamista vahingoista. Oman tontin porovahinkoja voi ehkäistä aitaamalla tontin tai laittamalla esimerkiksi köysiaidan terassin ympärille. Useimmiten poroon kuitenkin törmää tiellä, joten puhelimeen on hyvä ladata tiellä liikkuvista poroista varoittava Porokello-sovellus.