Tontin vuokraamisen askeleet

Moni suomalainen haaveilee omasta mökistä tai omakotitalosta veden äärellä tai tunturin kupeessa. Haaveen toteuttaminen alkaa kiinteistön eli tontin hankkimisesta.

Meillä on yli 800 tonttia, joita voi joko ostaa tai vuokrata. Sopivan tontin löytämiseksi on tärkeää perehtyä erilaisiin tontteihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Iso osa asiakkaistamme vuokraa tontin itselleen. Vuokraamalla et sido rahojasi maapohjaan, joten voit käyttää varat esimerkiksi lomamökin rakentamiseen ja varusteluun. Tontin vuokraajana säästyt myös varainsiirtoveron maksamiselta. Lisäksi me maksamme maanomistajana maapohjan kiinteistöveron koko vuokra-ajalta.

Kun sopiva tontti on löytynyt, allekirjoitetaan vuokrasopimus ja vuokraaja hakee vuokraoikeuden kirjaamista. Me emme vaadi rakentamista vuokraamallemme tontille, eivätkä kunnat ole antaneet rakentamiskehotusta lomakäyttöön tarkoitetuille tonteille. Niinpä voit vuokrata tontin, vaikka rakentaminen ei olisi ihan vielä ajankohtaista tai mahdollista.

Tonttiin tutustuminen

Tontin vuokraamisessa pääset alkuun tutustumalla hakukoneen avulla vuokrattaviin kohteisiin. Hakukoneesta löytyy kunkin kohteen perustiedot sekä tietoa esimerkiksi alueen kaavoituksesta ja liikenneyhteyksistä. Myyntineuvottelijamme antavat kohteista lisätietoa ja vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Eri tonttityypit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia. Tontin valinnassa on hyvä huomioida alueen kaavoitustilanne ja sen asettamat raamit rakentamiselle. Tonttimme ovat varusteluiltaan erilaisia: useimmat tontit on liitetty vesi- ja jätevesijärjestelmiin sekä sähköverkkoon. Lisäksi lähes kaikilla kohteillamme on pihaan asti vievä tie – tien käyttöön, ylläpitoon ja huoltoon liittyy monia oikeuksia ja velvollisuuksia, joihin kannattaa perehtyä huolellisesti.

Kiinnostavan tonttikohteen voi varata pääsääntöisesti yhdeksi kuukaudeksi ilman maksuja tai velvoitteita. Tällöin voit tutustua paremmin tonttiin myös maastossa, keskustella myyntineuvottelijan kanssa sekä selvittää kunnasta tarkemmin rakentamiseen liittyviä asioita. Varausajan päättymisen jälkeen myyntineuvottelija ottaa yhteyttä – jos tontti tuntuu sopivalta, myyntineuvottelija tekee vuokrasopimuksen ja hoitaa tarvittavat paperityöt yleensä viikon tai kahden sisällä vuokrauspäätöksestä.

Tontin vuosivuokra on kuusi prosenttia myyntihinnasta. Vuokrasopimuksessa on vapaa siirto-oikeus.

Lue lisää:

Vuokrasopimus ja vuokraoikeuden kirjaus

Sopivan tontin löydyttyä allekirjoitetaan vuokrasopimus. Kaavoitetuille alueille vuokrasopimus tehdään yleensä 40 vuodeksi – vuokra-aika on kuitenkin neuvoteltavissa. Sopimuksessa määritellään vuokraajan ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet.

Vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti. Vuokrasopimukset kulkevat postin välityksellä allekirjoitettavaksi, yhteistä allekirjoitustilaisuutta ei tarvita. Tontin vuokranmaksukausi on kalenterivuosi, ja maksun eräpäivä on yleensä helmikuun viimeinen päivä.

Kuuden kuukauden sisällä vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta on haettava vuokraoikeuden kirjaamista. Vuokraoikeus on lain mukaisesti kirjattava, koska vuokraajalla on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle Metsähallitusta kuulematta ja tontille saa vuokrasopimuksen mukaan rakentaa vuokraajalle kuuluvia rakennuksia.

Vuokralainen hakee vuokraoikeuden kirjaamista kirjaamisviranomaiselta eli Maanmittauslaitokselta. Jos vuokraajia on useita, hakemukseen merkitään kunkin hakijan osuus. Maanmittauslaitos perii vuokraoikeuden kirjaamisesta hakemusmaksun toimituskirjan luovuttamisen yhteydessä.

Lue lisää:

Vuokraajan mahdollisuudet

Vuokraajalla on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle Metsähallitusta kuulematta, jos vuokrasopimuksessa ei toisin todeta. Vuokraoikeuden siirtämisessä kolmannen osapuolen velvollisuutena on ilmoittaa siirrosta kirjallisesti Metsähallitukselle, ja ilmoituksen liitteenä on oltava jäljennös saantokirjasta. Lisäksi hänen pitää kirjauttaa vuokraoikeus Maanmittauslaitoksella.

Vuokraaja voi kesken vuokrakauden neuvotella myös tontin ostosta. Yhteydenoton jälkeen myyntineuvottelijamme tarkistaa tontin senhetkisen myyntihinnan ja varmistaa, ettei kaupanteolle ole estettä – varmistuksen jälkeen kaupan valmistelut voivat alkaa. Kun kauppakirjat on allekirjoitettu, vuokrasopimus lakkaa. Vuokrat tontista peritään yleensä kaupantekohetkeen saakka, jollei muuta ole sovittu.

Vuokrasopimus on myös mahdollista uusia. Vuokraaja voi ilmoittaa halukkuudestaan sopimuksen uusimiseen, kun vuokra-aika on päättymässä – näin neuvottelut voidaan aloittaa. Uusittavan sopimuksen vuokraehdot määräytyvät uusimishetkellä voimassa olevien sopimusehtojen ja lainsäädännön mukaan.

Vuokraoikeuden päättyminen

Vuokrasopimus voi päättyä, jos vuokra-aika umpeutuu eikä sopimusta uusita. Vuokralainen voi myös itse irtisanoa sopimuksen vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, minkä lisäksi päättymisestä tai sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä voidaan sopia yhteisesti.

Vuokrasopimuksen päätyttyä Metsähallituksella on oikeus – ei velvollisuutta – lunastaa vuokra-alueella olevat vuokralaisen rakennukset. Lunastus tapahtuu kirjallisen ennakkoilmoituksen perusteella, ja hinta määräytyy maanvuokralaissa säädettyjen perusteiden mukaan. Jos emme halua lunastaa rakennuksia, vuokralaisen on siirrettävä ne pois ja laitettava alue kuntoon kolmen kuukauden sisällä vuokrasuhteen päättymisestä.

Vuokrasopimus päättyy kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen saapumisesta, seuraavan kalenterikuukauden alusta laskien: esimerkiksi helmikuussa irtisanottu vuokrasopimus päättyy toukokuun viimeisenä päivänä.

Vuokraaja tai vuokralainen voi käyttää maanvuokralaissa säädettyä oikeuttaa purkaa vuokrasopimus. Tällöin vuokraajan tai vuokralaisen on annettava kirjallinen purkamisilmoitus, jossa on mainittava purkamisperuste.