Huoltokirja helpottaa ylläpitoa

Huoltokirja on paperinen tai sähköinen dokumentti, johon on koottu tärkeät ja tarpeelliset tiedot kiinteistöstä sekä sen hoidosta ja kunnossapidosta. Sitä voidaankin pitää kodin tai mökin käyttö- ja huolto-ohjeena. Huoltokirjan täyttö alkaa rakennusvaiheessa ja jatkuu koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Huoltokirjaan kootaan oleelliset tiedot, tavoitteet, aikataulut ja ohjeet kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa varten. Rakennusvaiheessa koostetaan perustiedot aina tontin koordinaateista rakennusten perustusten ja julkisivujen materiaaleihin. Seurattavia tavoitteita ovat esimerkiksi käyttöveden ja huoneilman lämpötila. Ohjeisiin voidaan liittää rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden käyttöikätavoitteet sekä tarkastus- ja huoltoaikataulut ja -ohjeet.

Huoltokirjan esimerkkisisältö

  • Kiinteistön perustiedot
  • Yleiset tarkastusohjeet
  • Kunnossapitosuunnitelma ja huoltokalenteri
  • Toteutetut tarkastukset, huollot ja korjaukset
  • Järjestelmien ja laitteiden hoito- ja huolto-ohjeet sekä huoltoaikataulu
  • Ohjeelliset tekniset käyttöiät sekä tarkastus- ja huoltovälit
  • Sisäilman ja käyttöveden tavoitelämpötilat
  • Energian ja veden vuosikulutukset
  • Käyttöohjeet ja takuutodistukset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huoltokirja on laadittava jokaiselle vakituiseen asumiseen ja työskentelyyn tarkoitetulle uudisrakennukselle, kun taas loma-asunnoille sitä ei ole pakko laatia – kannattavaa se kuitenkin on. Huoltokirjaa on hyvä päivittää loma-asunnon yleistarkastuksen yhteydessä keväisin, talven jäljiltä.

Ylläpidon tuki

Huoltokirja auttaa kiinteistön hyvässä, säännöllisessä kunnossapidossa. Parhaimmillaan se on yksinkertainen ja käytännöllinen työväline, joka auttaa esimerkiksi seuraamaan kulutustietoja, huoltotarpeita ja tehtyjä toimenpiteitä sekä ylläpitämään laitteiden ja rakenteiden tarkoituksenmukaista energiatehokkuutta. Suunnitelmallinen tarkastus, kunnostus ja huolto kannattaa, sillä se helpottaa kiinteistönpidon kokonaiskustannusten hallintaa sekä esimerkiksi tulevien huoltotöiden ennakointia.

Huoltokirja on rahanarvoinen asiakirja myös silloin, jos kiinteistö vaihtaa omistajaa. Huolellisesti täytetty huoltokirja osoittaa, että kodista tai mökistä on huolehdittu hyvin ja että siellä on turvallista asua – hyvin pidetyn rakennuksen arvo säilyy.

Lue lisää: