Kaava ohjaa rakentamista

Kaava on maankäytön suunnitelma, joka määrittää, mitä, mihin ja minkä verran kaavoitetulla alueella saa rakentaa. Kaavoituksella ratkaistaan rakentamiseen soveltuvat alueet ja osoitetaan alueita esimerkiksi asutusta, teitä, virkistystä ja kaupallisia palveluja varten. Kaavoituksen keskeinen tehtävä on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnan alueella, ja se ohjaa kuntatasolla yleiskaavaa. Yleiskaavoilla suunnitellaan pääpiirteisesti kaava-alueen käyttöä, kun taas yksityiskohtaisemmassa asemakaavassa tarkennetaan yleiskaavan aluevarauksia ja määritellään rakennuspaikat. Kunta laatii ja hyväksyy yleis- ja asemakaavat. Ranta-alueilla maanomistajat laativat itse ranta-asemakaavat, jotka kunta hyväksyy.

Me osallistumme maakunta- ja yleiskaavojen laatimiseen antamalla lausuntoja ja esityksiä. Alueillamme on usein yleiskaavoja, joita tarkennetaan laatimalla asemakaava tai ranta-asemakaava ennen myyntiä tai vuokrausta. Lisäksi on olemassa oikeusvaikutteisia yleiskaavoja, jotka mahdollistavat rakentamisen pelkän yleiskaavan pohjalta.

Valtion maiden kaavoituksen kehys määritellään luonnonvarasuunnitelmissa, kuten muukin maiden käyttö. Luonnonvarasuunnittelu on osallistuva prosessi, johon eri tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa. Lisäksi kaavoitusta ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö sekä omat kaavoitusperiaatteemme, joiden tavoitteena on mahdollisimman kestävä ja vastuullinen kaavoitus. Kaavoitettavilla alueilla tehdään erilaisia selvityksiä, kuten luonto- ja maisemaselvityksiä, Natura-vaikutusten arviointia sekä arkeologisia selvityksiä. Selvitysten lisäksi kaavatyön aikana kuullaan niitä, joihin kaava voi vaikuttaa.

Lue lisää:

Kaavamääräyksiin perehtyminen

Ennen tontin ostamista tai vuokraamista asiakkaan on hyvä tutustua kyseisen kaava-alueen kaavamääräyksiin ja niitä mahdollisesti täydentäviin rakennustapaohjeisiin. Kaavamääräyksissä annetaan alueen maankäytön määräyksiä ja kerrotaan, mitä kaavakartan merkinnät tarkoittavat. Ostajan tai vuokraajan on hyvä tutustua myös laajemmin aluetta koskettaviin kaavoihin – kaavaan on voitu merkitä esimerkiksi yleinen veneenlaskupaikka tai uimaranta. Alueiden kaavat löytyvät pääsääntöisesti kuntien nettisivuilta. Kaavojen tulkintaan voi pyytää apua kiinteistökauppa-asiantuntijoiltamme tai tontin sijaintikunnasta.

Tontin ostajan ja vuokraajan kannalta tärkein kaava on yksityiskohtaisin alueella voimassa oleva kaava. Asemakaavan alueella rakennusten paikat, määrät ja koot voivat olla hyvinkin tarkasti määriteltyjä. Kaava määrittää myös sen, voiko tontille rakentaa vakituisen asunnon vai ei – ja joskus jopa sen, minkä värinen rakennuksen pitää olla ja mistä materiaaleista sen voi rakentaa. Jossakin tapauksessa kaavassa voidaan määritellä myös tontilla säilytettävä puusto.

Lue lisää:

Rakentaminen kaavoitetuille tonteille

Kaikki myytävät ja vuokrattavat tontimme on kaavoitettu, mikä on asiakkaan näkökulmasta merkittävä etu: kaavoitetuille tonteille voidaan myöntää kaavan mukainen rakennuslupa. Tulevat rakentajat arvostavat myös sitä, että he tietävät ennen osto- tai vuokrauspäätöstä, minkälainen alueesta muodostuu rakentamisen myötä.

Tontille voidaan rakentaa kaavamääräysten ja niitä mahdollisesti täydentävien rakennustapaohjeiden mukaisesti. Rakennusluvan myöntää tontin sijaintikunta, ja rakentamiseen liittyvissä erityiskysymyksissä vastauksia antaa kunnan rakennusvalvonta.

Teemme yritysasiakkaille myös räätälöityjä asemakaavoja. Tällaisissa tapauksissa alueesta tehdään ensin esisopimus ja sen jälkeen käynnistetään kaavoitusprosessi. Kaavaa suunnitellaan yrittäjän tarpeiden mukaisesti, ja jos kaava tulee voimaan, tehdään lopullinen alueen luovutussopimus.

Asemakaava on voimassa toistaiseksi. Kaavaa voidaan kuitenkin muuttaa ja siitä voidaan poiketa, jos poikkeamiset ovat perusteltuja. Tällaisissa tapauksissa kunta myöntää luvan poikkeamiseen.

Lue lisää:

Kuuntele podcast!

Hämmentääkö kaavakieli? Mitä eroa on asemakaavalla, yleiskaavalla ja maakuntakaavalla? Mitä rakentamista suunnittelevan tulisi ottaa huomioon? Ota kuunteluun Lusu byggaa -podcastin jakso, jossa rautaiset kaava-ammattilaisemme Tanja ja Marja kertovat kaiken oleellisen kaavoituksesta.