Levin matkailukeskukseen haetaan uusia ideoita opiskelijakilpailulla

Metsähallitus ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestävät opiskelijoille ideakilpailun, jolla haetaan omaleimaisia Lapin luonnon ja kestävän matkailun huomioivia ideoita Levin Etelärinteen alueen jatkosuunnittelun, kaavoituksen ja toteutuksen pohjalle.

Opiskelijoiden on pohdittava töissään kuinka vastuullista, kestävää ja arkkitehtonisesti korkealaatuista matkailurakentamista voitaisiin edistää maankäytön suunnittelussa alueen ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys huomioiden.  

– Kestävään matkailurakentamiseen liittyvä suunnittelutehtävä tarjoaa opiskelijoille innostavan kesäopintomahdollisuuden sekä mahdollisuuden työelämäyhteistyöhön, Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä toteaa.

– Lapin matkailu perustuu luontoon, joten luonnon säilyttäminen ja sen monimuotoisuuden suojelu on ensiarvoisen tärkeää. Uusia alueita ei oteta rakentamiseen kevein perustein, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen kertoo. Kilpailualue on yleiskaavoitettu jo aiemmin RA-alueeksi eli loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetuksi alueeksi.

Levin kehittymisellä on positiivinen taloudellinen vaikutus niin Kittilän kunnalle kuin laajemmallekin alueelle. Metsähallituksen yhtenä tavoitteena onkin mahdollistaa hallinnoimillaan valtion alueilla toimintoja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat aluetaloutta. Kestävä matkailu on tässä avainroolissa.

– Haemme nyt nuorilta uusia ideoita, jotka tukevat näitä tavoitteitamme, Hämäläinen sanoo.

– Kilpailuehdotuksissa on huomioitava myös ympärivuotisuus, sillä se on yksi parhaimpia keinoja lisätä matkailun kestävyyttä, Hämäläinen jatkaa.

– Suunnittelukilpailu on kunnalle uusi ja mielenkiintoinen tapa saada tuoreita ajatuksia kaavoitukseen. On todennäköistä, että useastakin kilpailuun osallistuvasta työstä saadaan ideoita alueen asemakaavoitukseen. Ideakilpailu ja kestävän matkailun huomioiminen sopivat hyvin myös Kittilän kuntastrategiaan, jonka painopisteitä ovat muun muassa luonto, edelläkävijyys ja kestävä kehittäminen, maanmittausinsinööri Toni Juuti Kittilän kunnasta kertoo.

Kilpailun osallistumisoikeus ja kilpailuaika 

Kilpailuun voivat osallistua Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat. Metsähallitus on aiemin järjestänyt aiemmin vastaavan ideakilpailun Aalto yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoille Lohjan Vahermajärvellä. Voit tutustua tämän kilpailun töihin verkkosivullamme.

Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako pidetään 5.10.2023 klo 14–15.30 Oulun yliopistolla. Kilpailun ratkettua palkitut ja lunastetut ehdotukset asetetaan sähköisesti näytteille tälle sivulle. 

Palkintolautakunta painottaa arvioinnissaan enemmän ehdotuksen kokonaisuuden yleistä laatua ja omaleimaisia ideoita kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.  

Ehdotusten arvioinnissa huomio kiinnittyy erityisesti seuraaviin tekijöihin:  

  • Kokonaisidean arkkitehtoninen ja maisemakuvallinen kokonaisuus sekä sopivuus ja luonteva liittyminen tunturikeskuksen maisemaan, rakennettuun ympäristöön sekä hiihto-, pyöräily ja kävelyreitistöihin 
  • Kokonaisotteen innovatiivisuus, houkuttelevuus ja kestävän elämäntavan mahdollistaminen 
  • Suunnitelman taloudellisuus, joustavuus, toteuttamiskelpoisuus ja vaiheittain toteutettavuus  
  • Ekologisuus, esteettömyys, terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys 
  • Puurakentamisen mahdollisuudet 

Tavoitteena on saada toteuttamiskelpoisia kokonaisideoita, joissa on huomioitu suunnitelman taloudellisuus ja joustavuus sekä vaiheittain toteutettavuus. 

Talvinen ilmakuva Levin matkailukeskusta. Rinteiden vieressä on merkitty yleiskaava-alue.
Levi Etelärinne. Ideakilpailun kohteena oleva alue on rajattu punaisella. Kuva: Timo Veijalainen

Lisätiedot

Tanja Hämäläinen

Alueidenkäytön johtava asiantuntija, Rovaniemi

Pohjoisen kohteet

040 186 9339

Johannes Jutila

Projektitutkija
Oulun yliopisto

050 454 5938