Levin matkailukeskukseen haetaan uusia ideoita opiskelijakilpailulla

Metsähallitus ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestävät opiskelijoille ideakilpailun, jolla haetaan omaleimaisia Lapin luonnon ja kestävän matkailun huomioivia ideoita Levin Etelärinteen alueen jatkosuunnittelun, kaavoituksen ja toteutuksen pohjalle.

– Osana vastuullista toimintaamme haluamme kehittää kestävää matkailua ja hakea kaavoituksella sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat sitä, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen sanoo. 

– Olemme keskustelleet myös rinneyrittäjän ja Kittilän kunnan kanssa alueen kaavoituksesta ja haluamme hakea alueelle yhdessä aivan uusia ideoita, Hämäläinen jatkaa. 

Kilpailun tavoitteena on löytää maisemallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti hyviä ja oivaltavia ratkaisuja, jotka tukevat elinvoiman ja vetovoiman kehitystä Levin Etelärinteen alueella.  

Opiskelijoiden on pohdittava töissään kuinka vastuullista, kestävää ja arkkitehtonisesti korkealaatuista matkailurakentamista voitaisiin edistää maankäytön suunnittelussa alueen ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys huomioiden.  

– Kilpailuehdotuksissa on huomioitava myös ympärivuotisuus, sillä se on yksi parhaimpia keinoja lisätä matkailun kestävyyttä, Hämäläinen sanoo. 

”Kestävään matkailurakentamiseen liittyvä suunnittelutehtävä tarjoaa opiskelijoille innostavan kesäopintomahdollisuuden sekä mahdollisuuden työelämäyhteistyöhön”, Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä toteaa.

Levillä huomioidaan vastuullisuus ja kestävyys 

– Lapin matkailu perustuu luontoon, joten luonnon säilyttäminen ja sen monimuotoisuuden suojelu on ensiarvoisen tärkeää. Uusia alueita ei oteta rakentamiseen kevein perustein, Hämäläinen kertoo. 

Levi on jatkuvasti kasvava matkailukeskus, jossa on kova tarve uusille loma-asunnoille. Kilpailualue onkin merkitty yleiskaavassa kokonaan RA-alueeksi eli loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetuksi alueeksi. 

Levin kehittymisellä on positiivinen taloudellinen vaikutus niin Kittilän kunnalle kuin laajemmallekin alueelle. Metsähallituksen yhtenä tavoitteena onkin mahdollistaa hallinnoimillaan valtion alueilla toimintoja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat aluetaloutta. 

Kilpailun osallistumisoikeus ja kilpailuaika 

Kilpailuun voivat tällä kertaa osallistua Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat. Järjestimme aiemmin vastaavan ideakilpailun Aalto yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoille Lohjan Vahermajärvellä.

Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako pidetään 5.10.2023 klo 14–15.30 Oulun yliopistolla. Kilpailun ratkettua palkitut ja lunastetut ehdotukset asetetaan sähköisesti näytteille Metsähallituksen kilpailusivustolle. 

Palkintolautakunta painottaa arvioinnissaan enemmän ehdotuksen kokonaisuuden yleistä laatua ja omaleimaisia ideoita kuin yksityiskohtien virheettömyyttä.  

Ehdotusten arvioinnissa huomio kiinnittyy erityisesti seuraaviin tekijöihin:  

  • Kokonaisidean arkkitehtoninen ja maisemakuvallinen kokonaisuus sekä sopivuus ja luonteva liittyminen tunturikeskuksen maisemaan, rakennettuun ympäristöön sekä hiihto-, pyöräily ja kävelyreitistöihin 
  • Kokonaisotteen innovatiivisuus, houkuttelevuus ja kestävän elämäntavan mahdollistaminen 
  • Suunnitelman taloudellisuus, joustavuus, toteuttamiskelpoisuus ja vaiheittain toteutettavuus  
  • Ekologisuus, esteettömyys, terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys 
  • Puurakentamisen mahdollisuudet 

Tavoitteena on saada toteuttamiskelpoisia kokonaisideoita, joissa on huomioitu suunnitelman taloudellisuus ja joustavuus sekä vaiheittain toteutettavuus. 

Talvinen ilmakuva Levin matkailukeskusta. Rinteiden vieressä on merkitty yleiskaava-alue.
Levi Etelärinne. Ideakilpailun kohteena oleva alue on rajattu punaisella. Kuva: Timo Veijalainen

Lisätiedot

Tanja Hämäläinen

Alueidenkäytön johtava asiantuntija, Rovaniemi

Pohjoisen kohteet

040 186 9339